Quý III/2019: Khánh Hòa đấu thầu 6 gói thầu y tế trị giá hơn 2.478 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao và sinh phẩm cho các đơn vị trong ngành y tế từ tháng 9/2019 đến hết tháng 8/2021. 

Kế hoạch được phê duyệt gồm 6 gói thầu mua sắm hàng hóa, được đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng, theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, với tổng giá trị dự toán hơn 2.478 tỷ đồng. Các gói thầu sẽ được đấu thầu ngay trong quý III/2019.

Quý III/2019: Khánh Hòa đấu thầu 6 gói thầu y tế trị giá hơn 2.478 tỷ đồng - ảnh 1
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Nguồn vốn thực hiện các gói thầu này là nguồn ngân sách nhà nước, thu phí, nguồn thu dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế, nguồn kinh phí của các đơn vị y tế tư nhân; thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

6 gói thầu nêu trên gồm: Gói thầu Thuốc generic (giá gói thầu hơn 1.307 tỷ đồng); Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (giá gói thầu hơn 303 tỷ đồng); Gói thầu Thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền), thuốc dược liệu (giá gói thầu gần 190 tỷ đồng); Gói thầu Vật tư tiêu hao (giá gói thầu hơn 572 tỷ đồng); Gói thầu Hóa chất (giá gói thầu 44,6 tỷ đồng); Gói thầu Sinh phẩm (giá gói thầu 60,6 tỷ đồng).

Tuấn Dũng