Quảng Ninh: Hơn 300 tỷ đồng đầu tư xây dựng 3 bệnh viện thông minh

(BĐT) - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Xây dựng 3 bệnh viện thông minh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Sản - Nhi) hướng tới tiêu chuẩn quốc tế với tổng mức đầu tư 306,4 tỷ đồng vừa được công bố.

Công trình sử dụng ngân sách tỉnh Quảng Ninh, Sở Y tế Quảng Ninh làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình y tế làm bên mời thầu.

7 gói thầu của Dự án sẽ được lựa chọn nhà thầu trong quý IV năm nay. Về hình thức lựa chọn nhà thầu, 5 gói thầu sẽ thực hiện đấu thầu rộng rãi là: “Xây lắp, mua sắm, lắp đặt, cài đặt thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị phụ trợ cho phòng máy chủ”; “Mua sắm, lắp đặt, cài đặt hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa và phần mềm công nghệ thông tin”; Gói thầu số 03: “Mua sắm, lắp đặt thiết bị phòng mổ”; “Mua sắm, lắp đặt thiết bị chẩn đoán hình ảnh” và “Mua sắm, lắp đặt hệ thống chụp cắt lớp vi tính, thiết bị hồi sức cấp cứu”.

Còn lại 2 gói thầu “Lập hồ sơ TKTC - tổng dự toán phần công nghệ thông tin” và “Thẩm định trang thiết bị y tế” sẽ lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu.

Trung Hiếu