Mở gói thầu xây lắp thuộc Dự án đường Bạch Đằng nối dài

(BĐT) - Ngày 20/1/2017, tại Bình Dương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Thủ Dầu Một đã tổ chức mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) Gói thầu Xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Đường Bạch Đằng nối dài, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương).
Mở gói thầu xây lắp thuộc Dự án đường Bạch Đằng nối dài

Theo biên bản mở HSĐXKT, trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), có 17 nhà thầu mua HSMT, gồm: Công ty TNHH Sông Lam, Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2; Tổng Công ty xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam; Công ty TNHH Xây dựng và cầu đường Đại Việt; Công ty CP Hải Hoàng Anh; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phúc Cường; Công ty TNHH XD Vĩnh Phát; Công  ty CP Tân Bình; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ; Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn; Tổng công ty xây dựng Lũng Lô; Công ty CP Xây dựng Tư vấn đầu tư Bình Dương; Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Đông Á; Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông số 1-CTCP (CIENCO1); Công ty TNHH MTV 622; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Viễn Đông và Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 4 - CTCP (CIENCO4).

Đến thời điểm đóng thầu, có 4 liên danh nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) theo đúng quy định, gồm: Liên danh Công ty TNHH Sông Lam – Công ty TNHH Xây dựng thương mại Ngọc Bảo -  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ -  Công ty TNHH Xây dựng thương mại Viễn Đông (Liên danh Sông Lam – Ngọc Bảo – Tây Hồ - Viễn Đông); Liên danh TNHH Phúc Lộc - Công ty TNHH Xây dựng và cầu đường Đại Việt (Liên danh TNHH Phúc Lộc – Đại Việt); Liên danh CIENCO4 - Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn (Liên danh CIENCO4 - Thanh Tuấn) và Liên danh CIENCO1 – Công ty CP Đầu tư xây dựng 3-2 (Liên danh CIENCO1- CIC32).

Sau khi thông qua biên bản mở thầu, tư vấn đấu thầu - Công ty TNHH Xây dựng – Tư vấn Thiết kế Minh Hà đã lập biên bản niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC) với nội dung các bên thống nhất niêm phong HSĐXTC, tất cả các túi HSĐXTC của các nhà thầu được niêm phong vào 01 thùng có xác nhận của các bên tham gia dự thầu.

Nội dung của Gói thầu là xây dựng đường giao thông, k2, cầu cảng, tường khóa, đường Bạch Đằng nối dài, với thời gian thực hiện hợp đồng là 1095 ngày; đảm bảo dự thầu là 13 tỷ đồng.

Văn Huyền