Hà Nội: Kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh hạn chế trong hoạt động đấu thầu

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo triển khai và chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động đấu thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Công văn nêu rõ, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), UBND Thành phố giao Sở KH&ĐT chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước. Trong đó, chú trọng việc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo đúng quy định. Năm 2019, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện tối thiểu theo lộ trình như năm 2018 và sẽ đề xuất thay đổi theo lộ trình của Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị rà soát, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu theo hướng chuyên nghiệp hóa nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và yêu cầu về chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu chuyên nghiệp cho cán bộ các ban quản lý dự án, đơn vị đấu thầu tập trung và các đơn vị khác của Thành phố.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước...

 

Trung Hiếu