Hà Nội chọn nhà đầu tư thực hiện thí điểm xã hội hóa vườn hoa

(BĐT) - UBND huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Phương án thí điểm xã hội hóa vườn hoa CX3, CX4, CX5 tại khu đấu giá 31,8ha đất thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, Phương án thí điểm xã hội hóa vườn hoa CX3, CX4, CX5 có tổng mức đầu tư 6,385 tỷ đồng, được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Phương án thí điểm xã hội hóa vườn hoa CX3, CX4, CX5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong quý III/2017. Hợp đồng của Phương án là hợp đồng xây dựng - chuyển giao - thuê dịch vụ (BTL). Thời gian thực hiện hợp đồng là 15 năm.

Thu Giang