Đồng Tháp đấu thầu qua mạng 3 gói thầu xây lắp giá trị lớn

(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (các huyện phía Bắc tỉnh Đồng Tháp), giai đoạn 2.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kế hoạch bao gồm việc lựa chọn nhà thầu thực hiện 5 gói thầu, trong đó có 3 gói thầu xây lắp và 2 gói thầu dịch vụ tư vấn trong quý III - IV/2019. Tổng giá của 5 gói thầu là 427,744 tỷ đồng.

Trong số 5 gói thầu, 3 gói xây lắp là: Gói thầu DT-CW01 Cứng hóa đê bao lửng và gia cố đầu bờ kênh trục thoát lũ (giá gói thầu 241,850 tỷ đồng); Gói thầu DT-CW02 Cống, trạm bơm điện và hệ thống điện phục vụ trạm bơm (giá gói thầu 136,147 tỷ đồng); Gói thầu DT-CW03 Nạo vét kênh (giá gói thầu 43,758 tỷ đồng). 3 gói thầu này sử dụng vốn vay ODA, phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ. Theo kế hoạch, cả 3 gói thầu này đều được đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

 

Trần Kiên