ADB phản hồi lý do loại nhà thầu Sinohydro - Đông Mekong

(BĐT) - Như Báo Đấu thầu đã đưa tin trước đó, do không “tâm phục khẩu phục” kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của Ban Quản lý Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mekong mở rộng tại Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh (PMU Tây Ninh), Liên danh nhà thầu Sinohydro - Đông Mekong đã gửi kiến nghị đến nhà tài trợ là Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đề nghị xem xét và đánh giá lại HSDT của nhà thầu này.
ADB phản hồi lý do loại nhà thầu Sinohydro - Đông Mekong

Trong thư trả lời nhà thầu kiến nghị mới đây, ADB khẳng định, việc loại Liên danh nhà thầu Sinohydro - Đông Mekong tại Gói thầu xây lắp CW-8: Thi công xây dựng đường đô thị Mộc Bài là dựa vào các yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT).

Cụ thể, mục 2.4.1 của HSMT yêu cầu nhà thầu phải có ít nhất 2 hợp đồng tương tự về quy mô và giá trị với gói thầu đang đấu thầu trong vòng 5 năm trở lại đây (giá trị mỗi hợp đồng từ 15 triệu USD trở lên), trong đó có 1 hợp đồng về đường có chiều dài từ 10 km trở lên và chiều rộng khổ đường lớn hơn hoặc bằng 17,5m. Trong HSDT, Liên danh nhà thầu Sinohydro - Đông Mekong đã cung cấp 3 hợp đồng tương tự, tuy nhiên lại thiếu tài liệu chứng minh là các hợp đồng này đáp ứng yêu cầu của HSMT, có hợp đồng chưa hoàn thành về khối lượng tại thời điểm đóng thầu...    

Tuấn Dũng

Tin liên quan