(BĐT) - Gói thầu Thi công xây lắp và thiết bị (trị giá trên 81 tỷ đồng) thuộc Dự án Cải tạo xây dựng lại các khu nhà đã xuống cấp thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM - Khối nhà C (Khối thực hành - Lớp học) có tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu rất thấp. 

Đặc biệt, 2/3 nhà thầu tham dự thầu “tự trượt” với lý do không nộp bảo lãnh dự thầu hoặc không gia hạn thời gian hiệu lực của bảo lãnh dự thầu. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) của Dự án cũng bị công bố chậm so với quy định.

Đấu thầu tại Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM: 2 nhà thầu “bại trận” vì bảo đảm dự thầu ảnh 1

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

2 nhà thầu “tự trượt”, nhà thầu còn lại trúng sát giá

Gói thầu nêu trên do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vạn Xuân làm Bên mời thầu, sử dụng nguồn vốn huy động từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và vay kích cầu đầu tư của TP.HCM, có giá trị bảo đảm dự thầu 1 tỷ đồng.

Theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT), giá gói thầu là  81.170.623.534 đồng, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng số 9 thành phố Thanh Hóa. Giá trúng là 81.033.343.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,169%.

Được biết, KHLCNT được phê duyệt tại Văn bản số 591/QĐ-CĐKT ngày 02/10/2018. Tuy nhiên đến đầu tháng 3/2019 KHLCNT mới được công bố, chậm so với quy định.

Đây là gói thầu có giá trị lớn nhất của Dự án, được tổ chức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Theo thông báo mời thầu lần thứ nhất, thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) là từ ngày 28/2/2019 đến 21/3/2019. Tuy nhiên, theo đại diện Chủ đầu tư, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) đúng quy định và 1 nhà thầu nộp sau thời điểm đóng thầu. Do đó, Chủ đầu tư đã quyết định gia hạn thời gian phát hành HSMT đến ngày 29/3/2019.

Tại buổi đóng/mở thầu, Bên mời thầu cho biết, có 5 nhà thầu mua HSMT trước khi gia hạn phát hành HSMT. Trong thời gian gia hạn không có thêm nhà thầu nào mua HSMT. Tính đến thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu nộp HSDT. Bên mời thầu đã tiến hành các thủ tục đóng/mở thầu theo quy định.

3 nhà thầu nộp HSDT gồm: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Khang Long (Nhà thầu Khang Long), Công ty TNHH Thương mại sản xuất xây dựng Mai Lan (Nhà thầu Mai Lan) và Công ty TNHH Xây dựng số 9 thành phố Thanh Hóa (Nhà thầu Xây dựng số 9 TP. Thanh Hóa).

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) của Nhà thầu Khang Long có hiệu lực trong 90 ngày kể từ ngày 29/3/2019. Đáng chú ý, nhà thầu này không nộp bảo đảm dự thầu và đại diện Nhà thầu tham gia mở thầu cũng xác nhận nội dung này. Thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu là 270 ngày.

Nhà thầu Mai Lan có thời gian hiệu lực của HSĐXKT là 90 ngày kể từ 21/3/2019. Bảo đảm dự thầu của nhà thầu này được cấp bởi thư bảo lãnh ngân hàng giá trị 1 tỷ đồng. Thời gian hiệu lực của bảo lãnh dự thầu tính từ 9 giờ ngày 21/3/2019 đến hết giờ làm việc của ngày 19/7/2019. Thời gian thực hiện hợp đồng là 269 ngày. Mặc dù Chủ đầu tư đã gia hạn thời gian đóng thầu nhưng nhà thầu này vẫn không gia hạn hiệu lực của bảo lãnh dự thầu.

Nhà thầu Xây dựng số 9 TP. Thanh Hóa có thời gian hiệu lực HSĐXKT là 90 ngày kể từ ngày 29/3/2019. Nhà thầu này cung cấp thư bảo lãnh của ngân hàng trị giá 1 tỷ đồng. Thời gian hiệu lực của bảo lãnh dự thầu là 120 ngày kể từ ngày 21/3/2019, gia hạn thêm 8 ngày, đến hết ngày 27/7/2019. Thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày.

Tại buổi mở thầu, hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC) của cả 3 nhà thầu đều còn nguyên niêm phong.

Dấu hỏi về hợp đồng tương tự

Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, cả 3 nhà thầu nêu trên được công khai trúng rất ít gói thầu trong 3 năm qua. Và các gói thầu được công bố trúng thầu đều có quy mô rất nhỏ, không tương xứng với quy mô, giá trị với gói thầu mà Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM đang lựa chọn nhà thầu.

Cụ thể, Nhà thầu Xây dựng số 9 TP. Thanh Hóa được công khai trúng thầu 1 gói thầu với giá trúng thầu hơn 1,5  tỷ đồng.

Nhà thầu Khang Long được công bố trúng 2 gói thầu trong hơn 3 năm trở lại đâyvới giá trúng thầu hơn 2,8 tỷ đồngvà hơn 2,6 tỷ  đồng.

Riêng Nhà thầu Mai Lan chưa được công khai trúng gói thầu nào trong hơn 3 năm qua.