(BĐT) - Sau 2 lần tổ chức đấu thầu, đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa lựa chọn được nhà thầu thực hiện Gói thầu số 02 Xây lắp và bảo hiểm công trình thuộc Dự án Công sở xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành. Nguyên nhân vì đâu?
Gói thầu số 02 Xây lắp và bảo hiểm công trình thuộc Dự án Công sở xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa trị giá trên 4,7 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Gia Khoa

Gói thầu số 02 Xây lắp và bảo hiểm công trình thuộc Dự án Công sở xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa trị giá trên 4,7 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Gia Khoa

Đấu thầu 2 lần vẫn chưa chọn xong nhà thầu

Gói thầu nêu trên do UBND xã Thành Thọ làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành làm bên mời thầu (BMT). Giá gói thầu là 4,7 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Tỉnh và ngân sách Xã.

Gói thầu được đấu thầu rộng rãi, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, mở thầu lần đầu vào ngày 27/11/2020. Có 2 nhà thầu tham dự, gồm: Công ty TNHH Thế Sơn, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tiến Sơn. Đến ngày 26/12/2020, Chủ đầu tư ra quyết định hủy thầu vì không có hồ sơ dự thầu (HSDT) đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT).

Tiếp đó, ngày 27/1/2021, BMT mời thầu lại gói thầu này. Lần này có 3 nhà thầu tham dự, gồm: Liên danh Công ty TNHH Thế Sơn - Công ty TNHH Thanh Bảy - TT, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tiến Sơn, Công ty TNHH Ngọc Khánh. Giá dự thầu lần lượt là 4,232 tỷ đồng, 4,538 tỷ đồng và 4,654 tỷ. Thế nhưng, đến ngày 5/4/2021, Chủ đầu tư lại tiếp tục ban hành quyết định hủy thầu vì không có HSDT đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Cứng nhắc trong đánh giá hồ sơ dự thầu?

Theo phản ánh của Công ty TNHH Thanh Bảy - TT (gọi tắt là Nhà thầu Thanh Bảy), nhà thầu này tham dự thầu ở lần mở thầu thứ hai với tư cách thành viên liên danh nhưng HSDT bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Cụ thể, trong Thông báo kết quả đánh giá HSDT, BMT cho rằng, tiêu chuẩn mà Liên danh Thế Sơn - Thanh Bảy đề xuất đã hết hiệu lực. Tại phần thuyết minh giải pháp và biện pháp thi công - Bảng kê vật liệu dự kiến sử dụng cho công trình, Nhà thầu sử dụng quạt trần theo tiêu chuẩn TCVN 1444:1986 (đã được thay thế bởi tiêu chuẩn hiện hành TCVN 144:1994). Tại phần thuyết minh giải pháp và biện pháp thi công tổng thể, Nhà thầu đề xuất sử dụng tiêu chuẩn TCVN 5574:1991 kết cấu bê tông cốt thép và TCVN 1651-85 là không phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành, (tiêu chuẩn TCVN 5574:2018 và TCVN 1651:2018).

Theo Nhà thầu Thanh Bảy, phần yêu cầu về kỹ thuật của HSMT không có quy định về tiêu chuẩn cụ thể áp dụng cho công trình. Trong khi đó, để đảm bảo chất lượng cũng như tính khoa học, hợp lý, khả thi thực hiện Gói thầu, HSDT của Liên danh đề xuất hàng chục tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho Gói thầu. Nhưng Nhà thầu có một thiếu sót là chưa cập nhật chuẩn xác tiêu chuẩn về quạt trần, phương pháp thử.

Ngay sau khi nhận được Thông báo kết quả đánh giá HSDT, ngày 6/4/2021, Nhà thầu đã gửi Văn bản số 03/2021/CV-LDXD để kiến nghị Chủ đầu tư xem xét lại. Tuy nhiên, văn bản trả lời của Chủ đầu tư không có nội dung gì khác với thông báo trước đó. Do vậy, Nhà thầu tiếp tục gửi đơn kiến nghị tới Báo Đấu thầu và các cơ quan chức năng.

Để có thông tin nhiều chiều, phóng viên Báo Đấu thầu đã liên hệ nhiều lần với BMT và ông Trịnh Long - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành, nhưng không được phản hồi.

Bình luận về cuộc thầu này, một chuyên gia đấu thầu cho rằng, việc BMT đánh giá HSDT không đáp ứng yêu cầu của HSMT chỉ vì văn bản pháp quy thay đổi là chưa thỏa đáng. Nhà thầu không thể nắm bắt, cập nhật được tất cả các thay đổi trong quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật. Đây là sai sót không lớn và không nghiêm trọng, nên BMT có thể cho phép Nhà thầu được đính chính trong văn bản làm rõ HSDT.