(BĐT) - Gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội (TP.HCM) liên tiếp bị một nhà thầu kiến nghị. Hơn 1 tháng kể từ kiến nghị lần 2, Nhà thầu vẫn chưa nhận được hồi đáp của Bên mời thầu. Dù đã có kết quả lựa chọn nhà thầu, nhưng Nhà thầu kiến nghị vẫn khẳng định sẽ theo đuổi đến cùng.

Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu đã thực hiện hợp đồng giám sát với Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội thì đạt 1 điểm, không có thì đạt 0 điểm. Ảnh: St

Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu đã thực hiện hợp đồng giám sát với Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội thì đạt 1 điểm, không có thì đạt 0 điểm. Ảnh: St

Gói thầu nói trên do Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II) là chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Có 7 nhà thầu tham dự nhưng chỉ có 1 nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật là Công ty TNHH IPC Việt, với 95 điểm. Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính, IPC Việt có giá dự thầu hơn 1,545 tỷ đồng và trúng thầu.

Trong các đơn kiến nghị gửi đến Báo Đấu thầu và các cơ quan chức năng gần đây, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hoài Nhơn (Nhà thầu Hoài Nhơn) cho biết, nội dung hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu trên có nhiều điểm bất thường. Trong đó có yêu cầu đã thực hiện hợp đồng giám sát với Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội thì đạt 1 điểm, không có thì đạt 0 điểm.

Điều đáng nói là, mặc dù Nhà thầu đã trích dẫn Điểm a, Khoản 5, Chỉ thị 47/CT-TTg “khi xây dựng yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu”, nhưng Bên mời thầu khẳng định, “HSMT không yêu cầu nhà thầu đã thực hiện hợp đồng tương tự trên địa bàn cụ thể”. Theo Nhà thầu Hoài Nhơn, với tiêu chí nêu trên, Bên mời thầu muốn tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu nhất định.

HSMT yêu cầu giám sát trưởng có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng (tính theo bằng tốt nghiệp đại học) từ 15 năm trở lên đạt 6 điểm; từ 10 đến dưới 15 năm đạt 4,2 điểm; dưới 10 năm kinh nghiệm đạt 0 điểm. Yêu cầu chung về giám sát viên là tốt nghiệp đại học trở lên, kinh nghiệm từ 7 năm trở lên (tính theo bằng tốt nghiệp đại học), có chứng chỉ phù hợp, đã thực hiện 1 công trình dân dụng cấp III trở lên, có giá trị hợp đồng giám sát từ 1,118 tỷ đồng trở lên. Nhà thầu cho rằng, yêu cầu giám sát viên có kinh nghiệm từ 7 năm trở lên tương đương với yêu cầu của cá nhân có chứng chỉ hành nghề hạng I. Yêu cầu về nhân sự quá cao so với cấp công trình, hạn chế sự tham dự của nhà thầu, không đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng trong đấu thầu. Trong khi đó, theo quy định tại Điểm C, Khoản 3, Mục 9 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP, cá nhân có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng III được làm giám sát trưởng công trình từ cấp III trở xuống.

Ngoài ra, theo Nhà thầu, Bên mời thầu yêu cầu chứng chỉ kỹ sư định giá hạng II cho công trình cấp III là bất hợp lý, quá cao so với cấp công trình mời thầu. Trong khi đó, vị trí giám sát trưởng và giám sát viên lại yêu cầu chứng chỉ hành nghề hạng III cho thấy sự mâu thuẫn, bất hợp lý trong các tiêu chí của HSMT.

Liên quan đến kiến nghị nói trên, Bên mời thầu khẳng định căn cứ vào quy mô Dự án (dự án nhóm B) để đưa ra các yêu cầu đối với giám sát trưởng và giám sát viên, hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành.

Riêng các yêu cầu về kỹ sư kiểm soát về khối lượng, hồ sơ tính toán, quyết toán, Bên mời thầu cho hay, căn cứ vào quy mô dự án (nhóm B); giá trị gói thầu xây lắp lớn hơn 45 tỷ đồng để đưa ra yêu cầu chứng chỉ kỹ sư định giá hạng II trở lên.