(BĐT) - UBND TP.HCM vừa có kiến nghị gửi Bộ Y tế sớm ban hành văn bản thẩm định danh mục và cấu hình tính năng kỹ thuật trang thiết bị của Dự án Cơ sở 2 - Bệnh viện Ung bướu để Sở Y tế có cơ sở trình UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án và tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị y tế trong tháng 8/2017.
Đấu thầu mua sắm thiết bị cho Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM

Theo UBND TP.HCM, Thành phố đã được giao 3.200 tỷ đồng để thực hiện 2 dự án xây dựng các bệnh viện tuyến cuối là Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM và Cơ sở 2 - Bệnh viện Ung bướu. Trong đó, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đang được thẩm định, phê duyệt dự toán thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán công trình để làm cơ sở thanh quyết toán các gói thầu của Dự án.