(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 1 đến ngày 24/12, ngành hải quan đã thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) đạt 24.382 tỷ đồng, góp phần đưa kết quả thu ngân sách của ngành đạt 108,5% so với chỉ tiêu phấn đấu của Bộ Tài chính giao.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến hết ngày 24/12 năm 2019, tổng số thu thuế của ngành hải quan đạt 342.443 tỷ đồng, bằng 114% dự toán theo chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 108,5% so với chỉ tiêu phấn đấu được Bộ Tài chính giao, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Đạt được kết quả nêu trên là trong năm 2019, toàn ngành đã coi trọng việc kiểm tra thực tế khai báo về giá, mã số hàng hóa, xuất xứ, kiểm tra sau thông quan.

Bên cạnh đó, số thu thuế XNK khả quan có nguyên nhân hoạt động XNK của năm 2019 tăng trưởng mạnh mẽ. Tính đến 15/12/2019, tổng kim ngạch XNK của cả nước đã đạt xấp xỉ 493 tỷ USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 251,662 tỷ USD, tăng 7,78% so với cùng kỳ 2018, kim ngạch nhập khẩu đạt 241,05 tỷ USD, tăng 6,44% so với cùng kỳ năm 2018.