(BĐT) - Số liệu thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính cho biết, đến nay, tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp là 78.559 tỷ đồng.
Nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất. Ảnh: Internet

Nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất. Ảnh: Internet

Trong đó, thuế giá trị gia tăng (GTGT) tháng 3 - 8/2021 và quý I, quý II/2021 của doanh nghiệp, tổ chức là 44.851 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 3 là 7.626 tỷ đồng, tháng 4 là 7.063 tỷ đồng, tháng 5 là 6.189 tỷ đồng, tháng 6 là 7.067 tỷ đồng, tháng 7 là 4.777 tỷ đồng, tháng 8 là 3.819 tỷ đông, quý I là 3.939 tỷ đồng, quý II là 4.368 tỷ đồng.

Tiền tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quý I, quý II/2021 của doanh nghiệp, tổ chức được ước tạm tính bằng 40% số thuế TNDN phát sinh phải nộp theo quyết toán thuế TNDN năm 2020 và bằng 30.887 tỷ đồng.

Thuế GTGT, thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn là 359 tỷ đồng. Tiền thuê đất được gia hạn là 2.460 tỷ đồng.

Tổng số đơn đề nghị gia hạn là 139.066. Trong đó, số đơn của doanh nghiệp, tổ chức là 119.585, số đơn của cá nhân là 19.481.