(BĐT) - Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, đến ngày 25/8/2021, 50 địa phương đã thực rút tiền từ KBNN tổng kinh phí là 1.307 tỷ đồng để hỗ trợ cho 1.407.149 người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP. 
Nhiều người lao động gặp khó do Covid đã được nhận hỗ trợ. Ảnh: Internet

Nhiều người lao động gặp khó do Covid đã được nhận hỗ trợ. Ảnh: Internet

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhu cầu thực hiện chính sách ước tính khoảng 26.252 tỷ đồng. Trong đó, NSNN khoảng 2.150 tỷ đồng (bao gồm cả NSTW và NSĐP); nguồn tái cấp vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội khoảng 7.456 tỷ đồng; Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Quỹ bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khoảng 16.646 tỷ đồng.

Với nguyên tắc hỗ trợ từ NSTW cho NSĐP tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, dự kiến NSTW chi khoảng 1.520 tỷ đồng từ nguồn dự phòng NSTW năm 2021 đã được Quốc hội quyết định.

Theo báo cáo của KBNN, đến ngày 25/8/2021, 50 địa phương đã thực rút tiền từ KBNN tổng kinh phí là 1.307 tỷ đồng để hỗ trợ cho 1.407.149 đối tượng. Bộ Tài chính đã tạm cấp bổ sung kinh phí từ NSTW cho tỉnh Hậu Giang số tiền 3,676 tỷ đồng.