(BĐT) - Cục Viễn thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thông báo hủy thầu Gói thầu Tăng cường năng lực Hệ thống đo kiểm chất lượng dịch vụ thông tin di động thuộc Dự án Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2018 của Cục Viễn thông (Đợt 1).
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Gói thầu này có giá 73.685 triệu đồng, sử dụng nguồn phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên của Cục Viễn thông. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Lý do hủy thầu là do tất cả hồ sơ dự thầu (HSDT) không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT).

Sau khi thông báo hủy thầu, Cục Viễn thông đã tổ chức thông báo mời thầu lại gói thầu trên, thời gian phát hành HSMT từ ngày 14/3 - 5/4/2019. HSMT lần này không có thay đổi về các tiêu chí, yêu cầu so với lần mời thầu đầu tiên. Hiện tại, Cục Viễn thông đã phát hành được 3 bộ HSMT và 3 nhà thầu mua HSMT chính là 3 nhà thầu đã nộp HSDT lần đầu.