(BĐT) - Lũy kế từ khi thành lập đến 31/12/2020, Công Quản lý tài sản (VAMC) đã mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt (TPĐB) trên 374.000 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng với giá mua là 342.000 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở những năm mới thành lập.

Thời gian gần đây doanh số mua nợ bằng TPĐB của VAMC có xu hướng giảm dần. Năm 2020, Công ty đã thực hiện mua nợ bằng TPĐB 14.700 tỷ đồng, trong khi kế hoạch tối đa là 15.000 tỷ đồng.

Bên cạnh việc mua nợ bằng TPĐB, VAMC cũng xử lý các khoản nợ đã mua, phối hợp với tổ chức tín dụng (TCTD) cơ cấu nợ, miễn giảm lãi cho khách hàng đối với các khách hàng có triển vọng, thu giữ, nhận bàn giao tài sản đảm bảo (TSĐB) của khoản nợ xấu để xử lý, bán TSBĐ nhằm thu hồi nợ...

Lũy kế từ khi thành lập đến 31/12/2020, VAMC đã phối hợp cùng các TCTD xử lý hơn 290.000 tỷ đồng đồng nợ xấu. Thu hồi nợ đạt gần 167.000 tỷ đồng. Sau khi Nghị quyết 42 có hiệu lực từ 15/8/2017, giá trị nợ thu hồi chiếm 63%. Năm 2020, VAMC phối hợp với TCTD xử lý lượng dư nợ trên 46.000 tỷ đồng, thu hồi nợ từ TPĐB trên 14.000 tỷ đồng.

Đến 31/12/2020, có 21 TCTD thanh toán hết TPĐB tại VAMC. Năm 2020, có 8 TCTD đã thanh toán hết TPĐB là Vietinbank, BIDV, MSB, HDBank, VietCapitalBank, VietABank, VietBank, LienVietPostBank. VAMC còn đang quản lý nợ xấu của 18 TCTD với trên 91.700 tỷ đồng mệnh giá TPĐB.