Sáng 7/5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 7
Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 7 ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VGP

Theo chương trình làm việc, Hội nghị Trung ương 7 sẽ thảo luận cho ý kiến về các nội dung: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, và một số vấn đề quan trọng khác.

Dưới đây là một số hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 7:

Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 7 ảnh 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 7 ảnh 3

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trình bày dự kiến chương trình Hội nghị Trung ương 7. Ảnh: VGP

Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 7 ảnh 4

Các đồng chí Trung ương thông qua chương trình Hội nghị. Ảnh: VGP

Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 7 ảnh 5

Quang cảnh Hội nghị Trung ương 7. Ảnh: VGP

Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 7 ảnh 6

Ảnh: VGP

Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 7 ảnh 7

Ảnh: VGP

Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 7 ảnh 8

Ảnh: VGP

Theo VGP