(BĐT) - Sau 2 ngày làm việc, Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc ngày 14/7.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn

UBTVQH đánh giá các báo cáo, tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của các cơ quan Quốc hội được báo cáo tại phiên họp đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có chất lượng, có nhiều đổi mới, bám sát và quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, kết luận Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII. Đồng thời có nhiều đề xuất về các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu mà Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc đã đặt ra cho cả nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội…, là những bộ trực tiếp tham mưu cho Chính phủ trong những tờ trình được UBTVQH cho ý kiến lần này, đã trình rất sớm, xin ý kiến và phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác thẩm tra. Đây là kinh nghiệm và bài học tốt phải tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đến nay tất cả các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai mạc, dự kiến diễn ra ngày 20/7. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tất cả các cơ quan, nhất là các cơ quan của Quốc hội cần tiếp tục nỗ lực tranh thủ thời gian để chuẩn bị thật kỹ lưỡng, có chất lượng tốt nhất các văn bản, báo cáo, tờ trình trước khi trình Quốc hội xem xét và quyết định.