(BĐT) - Ngày 25/2/2020, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội đảng bộ cấp cho cấp ủy thuộc Đảng bộ cơ quan.
Hội nghị cung cấp cho cấp ủy các cấp những nội dung cơ bản về quy trình, cách thức tổ chức Đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở theo quy định của Điều lệ Đảng

Hội nghị cung cấp cho cấp ủy các cấp những nội dung cơ bản về quy trình, cách thức tổ chức Đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở theo quy định của Điều lệ Đảng

Hoạt động này nhằm triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 366-KH/ĐUBKHĐT ngày 31/12/2019 của Đảng ủy cơ quan Bộ KH&ĐT về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan Bộ KH&ĐT tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ cho biết, Hội nghị tập huấn có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp các cấp ủy Đảng và cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ nắm bắt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của tổ chức Đại hội Đảng. Đồng thời, Hội nghị cũng nhằm cung cấp cho cấp ủy các cấp những nội dung cơ bản về quy trình, cách thức tổ chức Đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương. Để Hội nghị tập huấn đạt kết quả, đồng chí Mai Ngọc Bích đề nghị các đại biểu tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Văn Thái, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt, trao đổi những quy định, hướng dẫn; các văn bản của cấp ủy cấp trên triển khai trước, trong và sau Đại hội; công tác xem xét kết luận tiêu chuẩn chính trị của các cấp ủy các cấp; công tác chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận văn kiện Đại hội; công tác chuẩn bị đề án nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên; thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội và một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội…

.