(BĐT) - Chiều ngày 25/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng chủ trì họp về việc triển khai Quyết định 28/2018/QĐ-TTg (QĐ28) ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. 
Cuộc họp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về triển khai ứng dụng văn bản điện tử. Ảnh: Minh Trang

Cuộc họp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về triển khai ứng dụng văn bản điện tử. Ảnh: Minh Trang

Cuộc họp giới thiệu phần mềm quản lý văn bản hiện hành; đồng thời tìm kiếm giải pháp đẩy nhanh ứng dụng văn bản điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, đầu tháng 3/2019, Trục liên thông văn bản quốc gia đã được khai trương. Theo đó, kể từ ngày 24/3/2019, Văn phòng Chính phủ sẽ không gửi các văn bản giấy tới các bộ, ngành, địa phương trên cả nước mà gửi trên trục liên thông văn bản quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã sử dụng thí điểm việc gửi, nhận văn bản điện tử. Từ ngày 24/3 trở đi, việc gửi, nhận văn bản giấy sẽ chấm dứt.

Về hệ thống phần mềm quản lý văn bản của Bộ, thông tin tại cuộc họp cũng cho thấy, hệ thống phần mềm quản lý văn bản ra đời khá lâu, nhưng việc áp dụng rộng rãi trong các đơn vị trực thuộc chưa nhiều. “Khi áp dụng triệt để hệ thống phần mềm quản lý văn bản trong quản lý, việc gửi, nhận văn bản chậm trễ sẽ không còn, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động”, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.