Báo chí với minh bạch môi trường kinh doanh

(BĐT) - Sau 4 năm thực hiện các Nghị quyết số 19 của Chính phủ, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nước ta liên tục được cải thiện. Nghị quyết 19/2018 của Chính phủ ban hành mới đây nêu rõ: cần tăng cường theo dõi, giám sát của các cơ quan truyền thông, báo chí về kết quả thực hiện Nghị quyết.
Ảnh: Lê Tiên
Ảnh: Lê Tiên

Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018), Báo Đấu thầu xuất bản chuyên đề đặc biệt “Báo chí với minh bạch môi trường kinh doanh”.

Chuyên đề tập trung làm nổi bật những kết quả đã đạt được, yêu cầu đặt ra thời gian tới trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, trong đó có đóng góp, đồng hành của các cơ quan báo chí, truyền thông.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư