(BĐT) - Ngày 26/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giai đoạn từ ngày 14/1/2019 đến hết ngày 31/12/2022.
519 dòng thuế xuất khẩu được ưu đãi trong biểu thuế ưu đãi thực hiện CPTPP. Ảnh: Lê Tiên

519 dòng thuế xuất khẩu được ưu đãi trong biểu thuế ưu đãi thực hiện CPTPP. Ảnh: Lê Tiên

Về thuế xuất khẩu ưu đãi thực hiện CPTPP, Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi gồm 519 dòng thuế; các mặt hàng không thuộc biểu thuế này sẽ áp dụng thuế xuất khẩu ưu đãi 0% khi xuất khẩu sang lãnh thổ các nước thành viên mà CPTPP đã có hiệu lực.

Về thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện CPTPP, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt gồm 10.647 dòng thuế theo cấp độ 8 số và 350 dòng thuế được chi tiết theo cấp độ 10 số và Danh mục hàng hóa và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với xe ô tô đã qua sử dụng áp dụng hạn ngạch thuế quan để thực hiện Hiệp định CPTPP.

Về thời điểm hiệu lực của Nghị định, do CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/1/2019 và Nghị định sẽ được Chính phủ ký ban hành sau ngày Hiệp định có hiệu lực. Nghị định có quy định cho giai đoạn từ ngày 14/1/2019 đến trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành.

Theo đó, các tờ khai hải quan của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký từ ngày 14/1/2019 đến trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Nghị định và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.