(BĐT) - Bộ Công Thương vừa nhận được Thông báo mời thầu gạo trắng hạt ngắn/hạt trung bình, mở cho tất cả các nhà thầu quan tâm cả trong nước và nước ngoài từ Bộ Cung ứng và Nội thương Ai Cập (Tổng cục Cung ứng hàng hóa).
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, số lượng thầu tối thiểu 20.000 tấn gạo ± 10%, chủng loại: gạo trắng hạt ngắn/trung bình với lượng tấm tối đa từ 10 - 12%. Mùa vụ thu hoạch là mùa vụ cuối cùng của năm 2018 với tiêu chuẩn quy định theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Ai Cập. Thời gian giao hàng gói thầu gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2019; Giai đoạn 2 từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019.