(BĐT) - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hà Đông vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc generic thuộc Dự án mua thuốc năm 2018. Gói thầu này có giá hơn 140,5 tỷ đồng; sử dụng nguồn thu viện phí, bảo hiểm y tế và nguồn thu khác của BVĐK Hà Đông. Theo đó, BVĐK Hà Đông đã tổ chức đấu thầu và ban hành 2 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (lần 1 và lần 2).
Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Ảnh minh họa: Internet

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Ảnh minh họa: Internet

Tại Quyết định lần 1, có 2 nhà thầu được lựa chọn trúng 7 mặt hàng thuốc Generic gồm: Công ty CP Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội (trúng 4 mặt hàng với tổng giá trúng thầu 1.575 triệu đồng); Công ty TNHH Dược phẩm Xuân Hòa (trúng 3 mặt hàng với tổng giá trúng thầu 2.380 triệu đồng).

Tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu lần 2, có 73 nhà thầu đã trúng các mặt hàng còn lại của gói thầu này; thời gian thực hiện hợp đồng của các nhà thầu đều là 365 ngày, loại hợp đồng trọn gói.