(BĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng cục Thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc và đã thu hồi được 143.290 tỷ đồng tiền thuế mà người nộp thuế nộp sau khi đã hết thời hạn nộp thuế.
Cơ quan thuế cũng đã ban hành 629 quyết định xóa nợ đối với 57.752 người nộp thuế. Ảnh: Internet

Cơ quan thuế cũng đã ban hành 629 quyết định xóa nợ đối với 57.752 người nộp thuế. Ảnh: Internet

Trong đó, toàn ngành thuế thực hiện thu hồi nợ đọng tại thời điểm ngày 31/12/2020 đạt 16.302 tỷ đồng, bằng 54,2% chỉ tiêu thu nợ giao. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ 11.012 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ 5.290 tỷ đồng.

Về kết quả xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 và Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, ngành thuế đã ban hành 7.091 quyết định khoanh nợ tiền thuế đối với 65.495 người nộp thuế (NNT) với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 2.172 tỷ đồng. Trong đó, khoanh nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 là 1.783 tỷ đồng, khoanh nợ theo Luật Quản lý thuế là 389 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cũng đã ban hành 629 quyết định xóa nợ đối với 57.752 NNT với tổng số tiền thuế, tiền chậm nộp được xóa là 1.470 tỷ đồng. Trong đó, xóa nợ tiền chậm nộp theo Nghị quyết 94 là 1.467 tỷ đồng; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp theo Luật Quản lý thuế là 3,5 tỷ đồng.

Vụ Quản lý nợ cho biết, triển khai thực hiện công tác quản lý nợ thuế trong bối cảnh 6 tháng đầu năm 2021 sản xuất kinh doanh bị đình trệ, nhiều hoạt động kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng; nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, giải thể, phá sản, ngừng sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến việc thực hiện thu hồi nợ thuế, số nợ thuế có xu hướng tăng lên.