(BĐT) - UBND TP.HCM cho biết, năm 2016, Chương trình Kết nối ngân hàng - DN trên địa bàn Thành phố đã cung cấp tín dụng cho 21.914 DN với tổng số tiền 281.216 tỷ đồng.
Năm 2016, Chương trình Kết nối ngân hàng - DN đã cung cấp tín dụng cho 21.914 DN với tổng số tiền 281.216 tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

Năm 2016, Chương trình Kết nối ngân hàng - DN đã cung cấp tín dụng cho 21.914 DN với tổng số tiền 281.216 tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

Ông Trần Hải Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TP.HCM đánh giá, giai đoạn 2008 - 2011 là giai đoạn đặc biệt khó khăn với các DN. Lãi suất ngân hàng tăng lên trên 20%, nhiều DN thua lỗ phải giải thể. Khi đó, chính quyền Thành phố đã cùng các DN và ngân hàng hình thành Chương trình hỗ trợ DN. Tuy nhiên, đến nay, số lượng DN có thể tiếp cận vốn vay ngân hàng vẫn rất khó khăn. Do đó, Hiệp hội DN TP.HCM kiến nghị, các ngân hàng nên tạo thêm các dịch vụ hỗ trợ về mặt tín dụng để các DN có thể tiếp cận vốn vay.