(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với 20 cổ phiếu sau từ ngày 24/5 đến ngày 26/5/2021, tương đương với 3 phiên giao dịch.

Nguyên nhân do các công ty này chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung đối với Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, thuộc trường hợp chứng khoán đăng ký giao dịch bị tạm ngừng giao dịch theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 31 Quy chế Đăng ký giao dịch.

Các cổ phiếu trên gồm: Công ty CP Xây lắp Thương mại 2 (ACS); Công ty CP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings (DTE); Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 (DX2); Công ty CP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (DXL); Công ty CP Vàng Lào Cai (GLC); Công ty CP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thông Hậu GIang (HAW); Công ty CP Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang (HGR); Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước (HPI); Công ty CP In tổng hợp Bình Dương (IBD); Công ty CP Licogi Quảng Ngãi (LQN); Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân (MXC); Công ty CP Đầu tư NHV (NHV); Công ty CP Giống Nông nghiệp Quảng Nam (NNQ); Công ty CP Nhựa Sài Gòn (NSG); Công ty CP Cà Phê Petec (PCF); Công ty CP Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (PCN); Công ty CP Cao su Sông Bé (SBR); Công ty CP Trường Sơn 145 (TS5); Công ty CP Viwaseen3 (VW3) và Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam (VWS).

HNX sẽ có thông báo cho phép cổ phiếu thuộc danh sách nêu trên được giao dịch trở lại bình thường sau khi các công ty này thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Trong trường hợp các công ty trên không thực hiện công bố thông tin, hết thời hạn tạm ngừng giao dịch, HNX sẽ xem xét hình thức hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của các công ty đăng ký giao dịch.