(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, số tiền trả nợ của Chính phủ trong tháng 2/2020 khoảng 15.326 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 14.399 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 927 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 75.638 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 51.048 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 24.590 tỷ đồng.

Tính đến 20/2/2020, thực hiện ký kết 1 hiệp định vay vốn nước ngoài của Chính phủ với Ngân hàng Thế giới trị giá khoảng 80 triệu USD.

Trong tháng 2/2020 đã rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ đạt 69 triệu USD, trong đó cấp phát khoảng 53 triệu USD, cho vay lại khoảng 16 triệu USD. Lũy kế 2 tháng năm 2020, giải ngân nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 246 triệu USD, tương đương khoảng 5.695 tỷ đồng, trong đó cấp phát khoảng 179 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 67 triệu USD.