Trong số 51 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP.HCM có 2 người là lãnh đạo và 2 đại biểu chuyên trách.

Sáng 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 2, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, toàn bộ đại biểu có mặt đã biểu quyết thống nhất với danh sách sơ bộ 51 người được giới thiệu.

Theo bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho hay đây chỉ là danh sách sơ bộ. Sau lần hiệp thương thứ 3, thành phố mới có danh sách chính thức về số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội TP.HCM.

2 lãnh đạo TP.HCM vào danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 1

Các đại biểu thống nhất danh sách sơ bộ giới thiệu 51 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của TP.HCM

Cơ cấu danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP.HCM có 2 vị lãnh đạo ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thành ủy, và bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Người ứng cử Quốc hội khóa XV là đại biểu chuyên trách tại TP.HCM gồm bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố và ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, nằm trong nhóm 4 người ứng cử thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế.

Ngoài ra, danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 2 đại biểu thuộc lực lượng vũ trang; 2 đại biểu khối cơ quan tư pháp; 9 đại biểu thuộc các viện nghiên cứu, đại học, học viện; 3 đại biểu thuộc khối doanh nghiệp, hiệp hội và 1 đại biểu đại diện cho lĩnh vực tôn giáo.

Chiều 16/3, Ủy ban bầu cử đại biểu TP.HCM đã bàn giao 224 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Trước ngày 19/3, Ủy ban bầu cử đại biểu TP.HCM nộp hồ sơ ứng viên đại biểu Quốc hội về Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Dự kiến, ngày 23/5, cử tri tại TP.HCM thực hiện quyền công dân tại 10 đơn vị bầu cử để bầu ra 30 đại biểu Quốc hội đại diện cho người dân toàn thành phố. Đồng thời, cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 95 đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Zing