(BĐT) - “Chủ đề của Đại hội XII là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
Ông Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương phát biểu tại buổi họp báo thông báo về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII. Ảnh: st

Ông Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương phát biểu tại buổi họp báo thông báo về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII. Ảnh: st

Sáng ngày 18/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh cho biết như vậy tại buổi khai trương Trung tâm Báo chí và họp báo thông báo về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII.

Theo ông Đinh Thế Huynh, Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20/1 đến 28/1 tại thủ đô Hà Nội với 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu Đảng viên.

Đại hội sẽ thông qua nhiều văn kiện quan trọng như: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016 - 2020. Ngoài ra, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cũng sẽ là những văn kiện được Đại hội XII của Đảng tập trung thảo luận và thông qua.

Giới thiệu về một số nội dung cốt lõi dự thảo văn kiện trình Đại hội XII, ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết, mục tiêu trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng là đến năm 2020, GDP bình quân đầu người đạt 3.200 - 3.500 USD, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65 - 70%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%. Ngoài ra, theo mục tiêu, sẽ có 90% dân nông thôn được dùng nước sạch hợp vệ sinh,…