Thông báo áp dụng hóa đơn điện tử của Báo Đấu thầu

Được sự cho phép của Cục Thuế Hà Nội, Báo Đấu thầu trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc thực hiện chuyển đổi từ hình thức hóa đơn giấy sang hình thức hóa đơn điện tử như sau: