Chủ tịch tỉnh Quảng Nam không có phiếu tín nhiệm thấp

11 chức danh ở Quảng Nam không có phiếu tín nhiệm thấp, gồm Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh.
Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam tham gia bỏ phiếu:
Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam tham gia bỏ phiếu:

Trưa 5/12, HĐND tỉnh Quảng Nam đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 chức danh do cơ quan này bầu. Tham gia bỏ phiếu có 53 đại biểu, các mức độ lấy phiếu gồm "tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp".

Kết quả cho thấy 11 chức danh ở Quảng Nam không có phiếu tín nhiệm thấp. Trong đó, ông Võ Hồng - Phó chủ tịch HĐND tỉnh là người nhận được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất với 51/53 phiếu.

Ông Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có 49 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm. Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh nhận được 48 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm.

Trong bốn Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Trí Thanh được số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 48 phiếu; ông Huỳnh Khánh Toàn được 45 phiếu tín nhiệm cao. Hai ông này đều không có phiếu tín nhiệm thấp.

Hai Phó chủ tịch tỉnh còn lại là ông Lê Văn Thanh có phiếu tín nhiệm cao 41, tín nhiệm 11 và tín nhiệm thấp 1; ông Trần Đình Tùng nhận số phiếu lần lượt 42, 9 và 1.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam không có phiếu tín nhiệm thấp - ảnh 1
Từ trái qua: Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Ông Huỳnh Tấn Triều, Giám đốc Sở lao động với số phiếu tín nhiệm cao 20, tín nhiệm 27 và tín nhiệm thấp 6, đã trở thành người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất. Người đứng sau ông Triều là bà Lê Thị Thủy, Trưởng Ban dân tộc có số phiếu tín nhiệm cao 18 phiếu, tín nhiệm 30, tín nhiệm thấp 5.

Chiều nay, kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ thảo luận tình hình kinh tế - xã hội và dự kiến bế mạc sáng 7/12.


Vnexpress