Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trúng cử ĐBQH

(BĐT) - Với 177.773 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 84,02%, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng là người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV có số phiếu cao nhất tại đơn vị bầu cử.

Ông Nguyễn Chí Dũng là 1 trong 5 ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Quảng Trị (gồm TP. Đông Hà, thị xã Quảng Trị và các huyện Triệu Phong, Hải Lăng).

Cùng với ông Nguyễn Chí Dũng, 2 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 2 là  ông Hoàng Đức Thắng với 164.077 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 77,55%; bà Mai Thị Kim Nhung với 127.462 phiếu, đạt tỷ lệ 60,24% số phiếu hợp lệ.

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị, công tác bầu cử trên địa bàn Tỉnh được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch, bảo đảm đúng pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các bộ, ngành. Việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, ấn định số lượng đơn vị bầu cử, xác định khu vực bỏ phiếu được thực hiện kịp thời, đúng luật định. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri được chuẩn bị tích cực, chu đáo, hiệu quả. Cuộc bầu cử đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,4%,

Bích Thủy