LILAMA chào bán 22% vốn điều lệ CIMAS

(BĐT) - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) sẽ chào bán 22% vốn điều lệ của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế CIMAS với giá khởi điểm là hơn 28,5 tỷ đồng, cao hơn 27,2% so với giá trị phần vốn chào bán tính theo giá trị góp vốn ban đầu (gần 22,4 tỷ đồng).
LILAMA chào bán 22% vốn điều lệ CIMAS

Năm 2017, doanh thu của CIMAS đạt 92,5 tỷ đồng, giảm 18,2% so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế âm 2,6 tỷ đồng, trong khi năm 2016 lãi 3,5 tỷ đồng.

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế CIMAS có vốn điều lệ 67,9 tỷ đồng. Ngoài LILAMA, các cổ đông còn lại của CIMAS gồm: Công ty TNHH CTCI Hải Ngoại nắm giữ 50%, Công ty TNHH Kỹ thuật Sincerity nắm giữ 17%.

Thế Anh