Doanh nghiệp môi trường của Hà Nội lên UPCoM

Ngày 10/5/2016, CTCP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm đã chính thức đưa 6 triệu cổ phiếu MTL lên giao dịch trên thị trường UPCoM với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phiếu.
Địa bàn hoạt động chính của MTL là khu vực các quận Bắc và Nam Tư Liêm
Địa bàn hoạt động chính của MTL là khu vực các quận Bắc và Nam Tư Liêm

Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm trước đây là Xí nghiệp Môi trường Đô thị Từ Liêm, được thành lập từ năm 1994.

Cuối năm 2014, công ty đã bán đấu giá cổ phần lần đâu ra bên ngoài tại Sở GDCK Hà Nội, chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần kể từ ngày 6/7/2015.

Trong những năm qua, doanh thu của MTL chủ yếu đến từ các hoạt động nhận đặt hàng cung ứng các dịch vụ đô thị trên địa bàn huyện Từ Liêm (nay là hai quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm).

Các hoạt động này dựa trên phân cấp vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, nạo vét rãnh thoát nước, duy tu đường giao thông và kênh mương; thu phí vệ sinh môi trường theo địa bàn nhận đặt hàng công tác thu gom rác.

Đồng thời, công ty cũng cung cấp các dịch vụ vệ sinh môi trường như thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, tưới rửa, vệ sinh làm sạch cho các cơ quan đơn vị,doanh nghiệp trên địa bàn.

Năm 2015, doanh thu của MTL đạt ở mức 47,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2 tỷ đồng.

Năm 2016, trong bối cảnh thành phố Hà Nội tiết giảm 20% đơn giá dịch vụ, MTL xây dựng kế hoạch duy trì doanh thu mỗi năm 2016 và 2017 đạt 46,2 tỷ đồng.

Công ty tập trung đẩy mạnh các hoạt động thu phí và thực hiện hợp đồng vệ sinh môi trường, dự kiến đạt lợi nhuận sau thuế 1,6 tỷ đồng. ROE 2,7%.

Theo Chí Tín
Đầu tư