Đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

(BĐT) - Ngày 28/6 tới, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá hơn 1,4 triệu cổ phần của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương (tương đương 23,66% vốn điều lệ) với giá khởi điểm là 10.300 đồng/CP, cao hơn 300 đồng so với mệnh giá.

Về kế hoạch sản xuất, kinh doanh sau cổ phần hóa, Công ty dự kiến lợi nhuận ròng năm 2018, 2019 và 2020 lần lượt là 3,36 tỷ đồng, 3,6 tỷ đồng và 3,84 tỷ đồng.

Hiện tại đơn vị này đang quản lý và sử dụng hơn 11.000 m2 khu đất đường Tân Dân, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương và 16.866 m2 đất huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Hiện tại 2 khu đất này đang được cấp lâu dài và không thu tiền sử dụng đất. Sau khi chuyển sang công ty cổ phần, đơn vị này có thể chọn thuê đất, trả tiền hàng năm.

Thế Anh