Đấu giá cổ phần SCIC nắm giữ tại Bến xe Kon Tum

(BĐT) - Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá hơn 3 triệu cổ phần (chiếm 91,03% vốn điều lệ) nắm giữ tại Công ty CP Bến xe Kon Tum với giá khởi điểm là 10.400 đồng/CP.

Công ty CP Bến xe Kon Tum  có vốn điều lệ gần 33 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, doanh thu của Công ty đạt hơn 3,5 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2015. Lợi nhuận ròng là 577 triệu đồng, tăng 23% so với năm 2015. Lãi cơ bản trên một cổ phần (EPS) năm 2016 là 176 đồng.

Thời gian và địa điểm đấu giá là từ 8 giờ 30 phút ngày 27/6/2017 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.      

Hoàng Việt