Bộ Xây dựng thoái hết vốn tại Xây dựng Bạch Đằng

(BĐT) - Ngày 18/6 tới đây, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Bộ Xây dựng sẽ bán đấu giá 20,5 triệu cổ phần, giá trị 205 tỷ đồng (theo mệnh giá), chiếm 94,61% vốn của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng. Mức giá khởi điểm là 13.300 đồng/CP.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Xây dựng Bạch Đằng được cổ phần hóa năm 2013 và năm 2015 trở thành công ty đại chúng, năm 2017 được VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với mã cổ phiếu BDC.

Hiện nay vốn điều lệ của Tổng công ty đạt hơn 217 tỷ đồng, trong đó Bộ Xây dựng nắm giữ cổ phần chi phối 94,61%. Tổng công ty có 1 công ty con là Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 201 với tỷ lệ sở hữu 55,31% và 20 công ty liên kết với tỷ lệ sở hữu từ 4% đến 37%.

Xây dựng Bạch Đằng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, bưu điện, sân bay, bến cảng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; kinh doanh bất động sản; hoàn thiện công trình xây dựng…

Minh Tuấn