Xử lý nợ xấu vẫn chưa thực chất

(BĐT) - Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016 của Chính phủ trình Quốc hội cho biết, việc xử lý nợ xấu vẫn chưa thực chất và đang gặp nhiều khó khăn. 

6 tháng đầu năm, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) mới xử lý được 32,4 nghìn tỷ đồng trong tổng số 241 nghìn tỷ đồng nợ xấu đã mua (đạt 13,4%). Một số ngân hàng thương mại quản lý yếu kém, thua lỗ, mất vốn, nợ xấu lớn, để xảy ra vi phạm pháp luật.

Cũng theo báo cáo này, hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong 6 tháng đầu năm vẫn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả thấp. Một số dự án đầu tư lớn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chậm tiến độ, thua lỗ phải dừng đầu tư.

Trung Hiếu