Lãi quý I của Eximbank giảm 94,2%

(BĐT) - Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2016 với lợi nhuận chỉ đạt 24 tỷ đồng, giảm 94,2% so với cùng kỳ 2015.

Mặc dù thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự của Eximbank đạt 2.134 tỷ đồng, giảm hơn 153 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, song thu nhập lãi thuần của Eximbank vẫn tăng trưởng 2,9%, đạt 921,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, “tội đồ” khiến kết quả kinh doanh của Ngân hàng lao dốc chính là khoản mục chi phí hoạt động quý I/2016 lên tới 662,5 tỷ đồng, tăng 39,7% so với cùng kỳ 2015. Bên cạnh đó là khoản mục chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 337 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái khoản mục này bằng 0). Về khoản mục này, Eximbank cho biết, từ năm 2016, theo định kỳ hàng quý, Ngân hàng thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng và rủi ro cho trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành theo cơ sở dồn tích.

Tổng tài sản của Eximbank cuối quý I đạt 122.221 tỷ đồng, giảm 2,1%, tương đương mức giảm 2.628 tỷ đồng so với số dư đầu năm. Cho vay khách hàng cuối kỳ đạt 82.520 tỷ đồng, giảm 2,64% so với đầu năm, trong khi tiền gửi của khách hàng tăng 2,68%, đạt 101.064 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu cuối quý I/2016 của Eximbank là 2,79%, trong khi con số cuối năm 2015 là 1,86%. Về số tuyệt đối, nợ xấu của Eximbank đã tăng 727 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, trong khi dư nợ cho vay giảm 2.238 tỷ đồng.           

Hồng Lam

Tin liên quan