Ngày 31/01/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Gia Lâm vào ngày 31/01/2018 như sau:

1. Khu đất đấu giá:

(i) Xã Kim Lan: 01 thửa (LK02) Khu X4 thôn 6, giá khởi điểm 5.700.000 đ/ m2; 03 thửa (LK1,LK2 và LK11) khu X17 thôn 8, giá khởi điểm 7.000.000 đ/ m2; 05 thửa (LK1, LK2, LK5, LK6, LK7) khu X7 thôn 6, giá khởi điểm 5.700.000 đ/ m2.

(ii) Xã Phù Đổng: 02 thửa (T3, T4) khu X5 thôn Đổng Viên, giá khởi điểm 10.000.000 đ/ m2.

(iii) Xã Lệ Chi: 02 thửa (T1 và T2) khu X3 thôn Cổ Giang, giá khởi điểm 3.700.000 đ/ m2; 01 thửa (T1) khu X6 thôn Kim Hồ, giá khởi điểm 3.400.000 đ/ m2; 20 thửa (T1,T2, từ T5 đến T8, từ T11 đến T19 và từ T28 đến T32) khu X1 thôn Chi Đông, giá khởi điểm 3.400.000 đ/ m2.

(iv) Xã Đông Dư: 05 thửa (từ LK1 đến LK5) khu X3 thôn 2, giá khởi điểm 25.000.000 đ/ m2; 03 thửa (LK1, LK2, LK3) khu X19 thôn 6, giá khởi điểm 19.300.000 đồng/ m2.

(v) Xã Văn Đức: 30 thửa (từ LK1 đến LK30) khu X3 thôn Trung Quan, giá khởi điểm 7.000.000 đ/ m2; 12 thửa (từ LK1 đến LK12) khu X7 thôn Chử Xá, giá khởi điểm 5.500.000 đ/ m2; 03 thửa (LK1, LK2, LK3) khu X2 thôn Sơn Hồ, giá khởi điểm 5.500.000 đồng/ m2.

- Bước giá: 200.000 đ/ m2.

- Tiền mua hồ sơ: Khu X7 thôn 6 xã Kim Lan, xã Lệ Chi và khu X7 thôn Chử Xá, khu X2 thôn Sơn Hồ: 200.000 đ/hồ sơ; Khu X4 thôn 6, khu X17 thôn 8 xã Kim Lan, xã Phù Đổng, xã Đông Dư, X3 thôn Trung Quan xã Văn Đức: 500.000 đ/ hồ sơ.

- Diện tích thửa đất, tiền đặt trước tương ứng theo từng thửa đất (Chi tiết theo Hồ sơ mời đấu giá).

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian bán và thu hồ sơ đấu giá: Từ 10/01/2019 đến ngày 29/01/2019 (giờ hành chính), nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm. Địa chỉ: Số 2 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 28 và 29/01/2019 (giờ hành chính), nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản số: 21210000595555 tại BIDV chi nhánh Tây Hồ chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc gia. Nội dung chuyển khoản: theo hồ sơ mời đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá trong 02 ngày: Ngày 17 và 18/01/2019 (giờ hành chính).

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’, ngày 31/01/2018 (thứ Năm) tại Hội trường Khu B2, Trụ sở UBND huyện Gia Lâm. Địa chỉ: Số 27 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện Gia Lâm. ĐT: 024.38.768.930. Tham khảo hồ sơ tại cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và cổng thông tin điện tử UBND huyện Gia Lâm (http://www.gialam.hanoi.gov.vn).