Ngày 29/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ tổ chức đấu giá QSD đất ở trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ vào ngày 29/9/2018 như sau:

1. Vị trí 1:

- Khu Rừng Chẽ, thị trấn Hưng Hóa, gồm 05 ô đất. Diện tích 100,0 ÷ 336,0 m2.

-  Khu 8, xã Hương Nộn, gồm 01 ô đất. Diện tích 131,0 m2.

2. Vị trí 2:  Khu 6 (Chân chim) xã Thượng Nông, gồm 10 ô đất. Diện tích 160,0 ÷ 209,8 m2.

3. Giá khởi điểm mỗi ô: Từ 700.000 đ ÷ 3.100.000 đ/ m2.

4. Tiền mua hồ sơ: Từ 100.000 đ ÷ 500.000 đ/ hồ sơ. Tiền đặt trước không quá 20% giá trị ô đất.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00, ngày 26/9/2018 tại UBND các xã, thị trấn nơi có QSD đất đấu giá.

6. Xem tài sản: Ngày 24/9 và 25/9/2018 tại vị trí khu đất đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

 - Điều kiện: Theo Điều 38, Luật Đấu giá tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định.

- Cách thức: Làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND thị trấn Hưng Hóa, UBND xã Hương Nộn và UBND xã Thượng Nông.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Vị trí 1: 08h00’, ngày 29/9/2018 tại Hội trường UBND thị trấn Hưng Hóa.

- Vị trí 2: 13h30’, ngày 29/9/2018 tại Hội trường UBND xã Thượng Nông.

9. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/9 đến ngày 27/9/2018 nộp tiền vào tài khoản của Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ - Số TK: 2700 20100 6642 tại Agribank Phú Thọ.

* Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ. ĐT: 02103.842.215; Phòng TC-KH, Phòng TNMT huyện Tam Nông; UBND các xã, thị trấn (Trong giờ hành chính).