Ngày 28/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá tài sản ngày 28/9/2018 do Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc  ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Số 52 Phan Đình Phùng, P. 1, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Bên có tài sản đấu giá: Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (Đ/c: 56 Lê Thị Pha, phường 1, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Thông tin về tài sản đấu giá và giá khởi điểm.

1.1. Tài sản đấu giá: 03 quyền sử dụng đất tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Tài sản 01: Quyền sử dụng đất 150 m2; Mục đích sử dụng: Đất Nông nghiệp; thời hạn sử dụng: 10/2043; Thuộc thửa đất số 542, Tờ bản đồ số F.136.I; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 858506 do UBND Thị xã Bảo Lộc cấp ngày 10/08/2009. Địa chỉ thửa đất: Phường 1, TP.Bảo Lộc. tỉnh Lâm Đồng.

Tài sản gắn liền với đất: nhà cấp 4 (nhà trạm bơm); diện tích xây xựng: 16 m2 (chưa chứng nhận quyền sở hữu).

Tài sản 02: Quyền sử dụng đất 120 m2; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng: 10/2043; thuộc thửa đất số 784; tờ bản đồ 26; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 010786 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 06/9/2010. Địa chỉ thửa đất: Phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Tài sản gắn liền với đất: Nhà trạm bơm, diện tích xây dựng 24 m2; loại nhà cấp 4 (chưa chứng nhận quyền sở hữu).

Tài sản 03: Quyền sử dụng đất 430 m2; Mục đích sử dụng: đất nông nghiệp; thời hạn sử dụng: 10/2043; thuộc thửa đất số 887; tờ bản đồ: E.111.IV; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 320035 do UBND thị xã Bảo Lộc cấp ngày 11/7/2007. địa chỉ thửa đất: khu 1B, Phường 1, TX Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Tài sản gắn liền với đất: nhà thí nghiệm, diện tích xây dựng 116 m2, loại nhà cấp 3 (Chưa được chứng nhận quyền sở hữu).

1.2. Giá khởi điểm của tài sản:

Giá khởi điểm tài sản 01: 234.810.000 đồng (Hai trăm ba mươi bốn triệu, tám trăm mười ngàn đồng).

Giá khởi điểm tài sản 02: 454.560.000 đồng (Bốn trăm năm mươi bốn triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng).

Giá khởi điểm tài sản 03: 1.295.176.000 đồng (Một tỷ hai trăm chín mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi sáu ngàn đồng).

Tổng giá khởi điểm: 1.984.546.000 đồng (Một tỷ, chín trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm bốn mươi sáu triệu đồng).

1.3. Nơi có tài sản đấu giá: Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; Phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và tham khảo hồ sơ.

2.1. Thời gian địa điểm xem tài sản: Vào ngày 24/9/2018 đến ngày 25/9/2018 (trong giờ hành chính) tại Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; Phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

2.2. Thời gian địa điểm tham khảo hồ sơ: Vào ngày 24/9/2018 đến ngày 25/9/2018 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá.

3.1. Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 25/9/2018 (trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm bán hồ sơ: Tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).

4. Tiền mua hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước.

4.1. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu tối đa(đồng/hồ sơ/tài sản)

1

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

2

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

4.2. Tiền đặt trước: Từ 10% đến 15% giá khởi điểm của tài sản.

* Lưu ý: Về thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào ngày 25/9/2018 và ngày 26/9/2018 theo số tài khoản: 122 000 033 440 tại Ngân hàng Công thương VN – CN Lâm Đồng (Vietinbank) của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Ngoài thời gian trên khách hàng nộp khoản tiền đặt trước vào thời gian khác thì phải có sự thỏa thuận với Trung tâm.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

5.1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 25/9/2018 tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).

5.2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản (xem trong Quy chế cuộc đấu giá đính kèm) nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P. 1, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng; Số điện thoại: 02633.820.282 – 0972 729 100).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

6.1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 28/9/2018.

6.2. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, phường 1, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.