Ngày 23/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2018 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Riềng ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Riềng

Địa chỉ: Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

3/ Tài sản đấu giá là:

3.1. Quyền sử dụng đất 09 lô đất thuộc điểm dân cư Thôn 3, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng.(DSTS đính kèm)

Tổng diện tích là: 1.465 m2 (Một ngàn bốn trăm sáu mươi lăm mét vuông),

Tổng số lô đất: 09 lô (bao gồm: LH11, LH8, LH7, LH6, LH5, LH4, LH3, LH2, LH1).

Vị trí thửa đất: Thôn 3, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.    -Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.\

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tổng giá khởi điểm của 09 lô đất: 2.629.640.600 đồng (Hai tỷ, sáu trăm hai mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi ngàn sáu trăm đồng).

3.2. Quyền sử dụng đất 25 lô đất thuộc khu đất trung tâm xã Long Hưng.

Tổng diện tích: 4.172,7m2 (Bốn ngàn một trăm bảy mươi hai phẩy bảy mét vuông),

Tổng số lô đất: 25 lô (bao gồm: Từ lô A4-10 đến A4-14 (tương ứng với lô từ 49 đến 53); lô A2-9 và A2-11 (tương ứng với lô 62 và 64); lô A2-13 (lô 66); từ lô A2-15 đến A2-24 (tương ứng với lô từ 68 đến 77); từ lô A3-2 đến A3-8 (tương ứng với từ lô 79 đến 81 và từ lô 91 đến 94). Tọa lạc tại thôn 1, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Vị trí thửa đất: Thôn 3, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.    -Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.\

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tổng giá khởi điểm của 25 lô đất: 7.813.020.200 đồng (Bảy tỷ, tám trăm mười ba triệu, không trăm hai mươi ngàn, hai trăm đồng).

Tất cả các lô đất sẽ được tổ chức đấu giá riêng lẻ theo từng lô.

Kèm theo danh sách chi tiết các lô đất đấu giá.

4/ Tổng giá khởi điểm: 10.442.960.800 đồng (Mười tỷ, bốn trăm bốn mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi ngàn, tám trăm đồng).

5/ Nguồn gốc tài sản: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

6/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

8/ Số vòng đấu giá: Nhiều vòng cho đến khi không còn người tiếp tục trả giá

9/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 31/10/2018 đến ngày 20/11/2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

10/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 06/11/2018 đến ngày 09/11/2018 tại khu đất đấu giá (Điểm dân cư Thôn 3, xã Long Hưng và khu đất trung tâm xã Long Hưng).

11/ Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Khách hàng đăng ký trực tiếp từ ngày 31/10/2018 đến ngày 20/11/2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

12/ Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 23/11/2018 tại Hội trường UBND xã Phú Riềng.

13/ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành;

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân), hộ khẩu có sao y, chứng thực nếu là hộ gia đình, cá nhân

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân), Giấy phép đăng ký kinh doanh có sao y, chứng thực nếu là tổ chức kinh tế

- Đối với tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, phải có chức năng kinh doanh bất động sản, giấy tờ chứng minh vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng.

- Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: 20% trên giá khởi điểm của tài sản.

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ/ hs/lô.

14/ Đối tượng tham gia đấu giá là: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.