Ngày 17/12/2018, đấu giá bán thanh lý tài sản cố định tại tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty CP Bao bì và Thương mại Lâm Thao thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2018 như sau:

Công ty CP Bao bì và Thương mại Lâm Thao. Địa chỉ: Phương Lai 6, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ tổ chức mở phiên đấu giá bán thanh lý TSCĐ gồm: 01 Máy tráng màng. Model: YSL-90U; Xuất xứ: Đài Loan.

Kính mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá đến mua hồ sơ đấu giá với giá 200.000 đồng/ bộ (tiền mua hồ sơ không hoàn trả) thời gian từ 08h00 đến 14h00, trong các ngày làm việc từ ngày 07/12/2018 đến 14h00, ngày 14/12/2018.

Từ 08h00 đến 11h00, ngày 12/12/2018 Công ty chúng tôi bố trí cho các khách hàng được trực tiếp khảo sát tài sản cần bán để làm cơ sở quyết định giá mua (nếu các khách hàng có yêu cầu).

Thời gian đấu giá: Bắt đầu từ 09h30, ngày 17/12/2018 tại Công ty CP Bao bì và Thương mại Lâm Thao.

Giá khởi điểm: 870.000.000 đồng, chưa có VAT (Tám trăm bẩy mươi triệu đồng chẵn).

Bước giá: 3.000.000 đồng (khách trả hàng lần sau phải cao hơn khách trả trước liền kề là 3.000.000 đồng/ lần trả).

(Giá trên đã bao gồm cả công tháo dỡ, vận chuyển hàng ra khỏi Công ty do bên mua chịu).

Tiền đặt trước để khách hàng được tham dự đấu giá: 50.000.000 đồng.

Mọi chi tiết liên quan đến phiên đấu giá xin mời quý khách liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kinh tế - Lao động, Công ty CP Bao bì và Thương mại Lâm Thao. Địa chỉ: Khu Phương Lai 6, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103.781214; Fax: 02103.781213.