Ngày 14/9/2018, đấu giá lô cây cao su thanh lý tại Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản ngày 14/9/2018 do Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk ủy quyền như sau: