Đấu giá xe ô tô tại An Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tịnh Biên ủy quyền như sau:

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 06 tháng 04 năm 2018, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản nhà nước thanh lý của người có tài sản là Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tịnh Biên (địa chỉ: K.Sơn Đông, TT.Nhà Bàng, H.Tịnh Biên), gồm:

1) 01 Xe ôtô 05 chỗ đã qua sử dụng nhãn hiệu Toyota Corolla AE111L-GEMNK, Số khung: AE111-9546674, Số máy: 4AM-320527. GKĐ: 72.800.000đồng. Tài sản được bảo quản tại Văn phòng huyện Uỷ Tịnh Biên.

2) 01 Xe ôtô 05 chỗ đã qua sử dụng nhãn hiệu Toyota Corolla Altis Zze 122L, Số khung: ZZE122-7501322, Số máy: 1ZZ-0990214. GKĐ: 165.000.000đồng. Tài sản được bảo quản tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên.

* Thời gian xem tài sản: ngày 02 và 03/4 trong giờ hành chính.

* Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Phòng Tài chính - Kế hoạch H.Tịnh Biên hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 09 giờ 00 ngày 04/4/2018.

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đồng/hồ sơ/giá khởi điểm.

* Tiền đặt trước: 20% trên giá khởi điểm/tài sản.

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tại Phòng Tài chính - Kế hoạch H.Tịnh Biên hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 09 giờ 00 ngày 04/4/2018.

* Địa điểm đấu giá tài sản: tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tịnh Biên.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.