Đấu giá xe ô tô, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Cẩm Mỹ và huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

Công ty Cổ phần Đấu giá và Dịch vụ tài sản Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất tại ấp Suối Lức, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ. Diện tích 8.490m2, thuộc thửa đất số 211, tờ bản đồ địa chính số 43. 300 m2  ONT + 8.190 m2 (CLN). Thửa đất không có lối vào, đi nhờ  qua các thửa lân cận. GKĐ: 302.700.000 đồng. Tiền hồ sơ đấu giá 200.000 đồng, tiền đặt trước 30.200.000 đồng.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc. Diện tích đất thực tế 1170,2 m2 (diện tích đất được cấp là 1212 m2) thuộc thửa mới số 16, tờ bản đồ số 17. 01. Căn nhà cấp 4: DT 210,37 m2. Nhà kho: DT 249,34 m2. Nhà vòm: DT 48 m2, ... GKĐ: 1.930.000.000 đồng. Tiền hồ sơ 500.000 đồng, tiền đặt trước 96.500.000 đồng.

Từ Tài sản1 đến Tài sản 2: Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá mua tài sản từ ngày 07/6/2018 đến 16 giờ 00, ngày 27/6/2018. Nộp tiền hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước từ ngày 25-27/6/2018. Thời gian dự kiến đấu giá: 29/6/2018.

Tài sản 3: Xe ô tô 07 chỗ ngồi, nhãn hiệu Shuguang; biển số 60C-1274 đã qua sử dụng (sử dụng từ năm 2006) của Bệnh viện Nhi đồng – Đồng Nai. Năm sản xuất: 2005 tại: Việt Nam. GKĐ chưa thuế: 80.000.000 đồng. Tiền hồ sơ đấu giá 150.000 đồng, tiền đặt trước 8.000.000 đồng. Thời gian xem tài sản: 08 giờ 00 – 16 giờ 00, ngày 12-15/6/2018 tại Bệnh viện Nhi đồng – Đồng Nai. Tham khảo hồ sơ, Đăng ký đấu giá mua tài sản: Từ ngày 07/6/2018 đến 16 giờ 00, ngày 15/6/2018. Thời gian dự kiến đấu giá: Lúc 9 giờ 30, ngày 18/6/2018.

Toàn bộ tài sản trên đấu giá bằng hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc bán đấu giá (Phương thức: Trả giá lên). Điện thoại số: 0251.6250084 – 0973696982.