Đấu giá Xe ô tô đã qua sử dụng tại Cần Thơ

(BĐT) - Công ty TNHH MTV TV và DV BĐGTS Nguyên Tâm thông báo bán đấu giá tài sản như sau: