Đấu giá tài sản Vật tư thiết bị thanh lý

Thông báo bán đấu giá tài sản vật tư thiết bị thanh lý

- Tài sản bán đấu giá là: Vật tư thiết bị thanh lý.

- Giá khởi điểm: 418.000.000 đồng.

- Xem và bán hồ sơ: Từ ngày 24/3  ngày 25/3/2016  tại  văn phòng công ty.

- Xem tài sản: Từ 14h30 ngày 25/3/2016.

- Thời gian nộp Hồ sơ và tiền đặt trước: ngày 26/3/2016.

- Thời gian tổ chức bán đấu giá dự kiến: 9h 00 phút, ngày 28/3/2016.

Liên hệ: Công ty Cổ phần Đấu giá Tràng An, số 122/68/173 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.